Buscar   buscar

contacte

facebook

Toponímia

            A
            B
            C
            D
            E
            F
            G
  H - I - J - K -L
            M
         N - O
            P
         Q - R
            S
         T - U
  V - W - Y - Z

kpujo montserrat

SANT BENET

Ir a lista por números

Llistat per noms
Alta de la drecera de la font del Gat, roca 543.1
Avortó, roca 511
Baixa de la drecera de la font del Gat, ag. 543.2
Baixes del Forat del Vent, roques 578
Barberá, roca d'en 592
Barretina Gran, ag. 566
Barretina Petita 567
Barretines, serrat de les 554
Bauma de Santa Anna 0
Bimba 583.4
Boleta de la Fissura 588
Bosc, roca del 539
Botijo, el 543.4
Buda, totxo 543.5

Buitri, totxo del 583.10
Bullarengue, el 532.8
Cadireta del diable 508
Cagat, totxo 543.7
Calimotxo, totxo 583.5
Camí de Sant Salvador, roca del 529
Camí, ag. Del 515
Canal Plana, ag. 0
Cara de Vella, ag. 532
Carota, ag. 536
Cavall Bernat, ag. 548
Quomologma 528.2
Consol, ag. 550
Contrafort de la Momieta510.1
Contrafort de la Prenyada 513
Contrafort de St Dimes 577.1
Contrafort del Diable 594
Degotalls, ag. 543
Degotalls, Esperons dels 543.1
Degotalls, totxos
Despistada, ag. 569
Diable, esperó 594
Didal, ag. (o Flama) 580
Elefant, roca de l' 502
Elefantet 583
Escolanet 520.3
Falcons, roques dels 551
Fantasma, roca 588.1
Fesolet inferior, ag. 503
Fesolet, 504
Flautats, roques dels 507
Flautats, roques dels 506
Flautats, roques dels 505

Forat del Vent, roques 556
Forat del Vent, serrat 573
Gat Petit, ag. 525
Gat, roca alta i ag. baixa de la drecera de la font del 0
Gat, roca del 526
Gollum, totxo del 592.1
Guarda, ag. del 526.1
Iuiu, totxo del. 0
Knijo, totxo del 515.1
Llapis, ag. i roca 562
Lluernes, roca de les 564
Lluernes, serra de les 576
Manolito, totxo 583.6
Maria Lluisa, ag. 0
Markus Kamen, roca 591
Mc Canna, totxo 583.7
Menhir, roca del 526.2
Merlet de la Verge 0
Merlet del Pla dels Ocells 0
Mirador 582.2
Mitra (o l'Obús), ag. 560
Mòmia. 509
Momieta. 510
Monestir, miranda del 583.1
Mongri Moonk Rock, 583.8
Moro Joan 503
Morral del Cavall, roca 549
Mur Medellín 543.3
Nacho, totxo del 583.3
Nansa, ag. 561
Nas, el 543.2
Nineta, ag. 537
Ocells, ag. del Pla dels 522
Ocells, mertet del Pla dets Ocells 0
Ou, l' 0
Paco, totxo del 514.4
Panxa del Bisbe 520
Pas de la Burra, ag. del 514.3
Pas del Francès, ag. del 582
Pas del Francès, miranda del 582.1
Pebrot, ag. 533
Pedráncano, el 581.1
Pedrís. dels Bisbes, roques 0
Pelaque, ag. del 514.2
Pelegrins, ressalt dels 589
Perduda, ag. 0
Pito del Sereno, ag. 535
Pla dels Ocells, Merlet 521
Pla dels Ocells, ag. 522
Porra, ag. 530
Prenyada 512
Projectil, ag. 570
Punxa, ag. 531
Quarta de'Trinitats, 538
Quinta de Trinitats (o Xirimoia) 528.1
Quiste, el 583.2
Quomologma, 528.2
Rebufat, totxo 520.1
Ressalt dels Pelegrins 589
Retornats, ag. 581
Sant Benet, ag. 516
Sant Benet, bauma de 514.1
Sant Benet, miranda de 520.2
San Benet, roques de 514
Sant Dimes, contratort 577.1
Sant Dimes, roca 523
Santa Creu, roca 0Ç
Santana, totxo 514.5
Secretivo Marcelino 578.3
Sereno, roca 534
Sobre l'agulla del Camí, roca 542
Talaia de Sant Dimes, ag. 577
Tamburini, ag. 519
Tascó, de la Vall mala, 0
Tifa, la 517
Toni, totxo 543.9
Trompa de I'elefant, roca 501
Trumfa 528
Urbain, roca de l 0
Verge, ag. 584
Verge, roques A. B. C. de sobre l'agulla de la 0
Sense Nom 568
Sense Nom 579
Sense Nom 559
Sense Nom 558
Sense Nom 540
Sense Nom 575
Sense Nom 574
Sense Nom 541
Sense Nom 529
Sense Nom 571
Sense Nom 557
Sense Nom 565
Sense Nom 544
Sense Nom 563
Sense Nom 545
Sense Nom 546
Sense Nom 547
Sense Nom 552
Sense Nom 572
Sense Nom 593
Sense Nom 555
Sense Nom 524
Sense Nom 510
Sense Nom 553
Sense Nom 527
Tifa, la 517
Tamburini, ag. d'en 519
W.C., totxo del 583.9
Xirimoia (quinta de trinitats) 528.1
SANT BENET

Ir a lista por nombres

Llistat per números
0 Canal Plana, ag.
0 Urbain, roca de l
0 Tascó, de la Vall mala,
0 Santa Creu, roca
0 Perduda, ag.
0 Pedrís. dels Bisbes, roques
0 Ocells, merlet del Pla dels Ocells
0 Merlet del Pla dels Ocells
0 Merlet de la Verge
0 Maria Lluisa, ag.
0 Ou, l'
0 Gat, roca alta i ag. baixa de la drecera de font
0 Bauma de Santa Anna
0 Sobre l'agulla de la Verge A B C, roques
0 Totxo del iuiu
501 Trompa de I'elefant,
502 Elefant, roca de l'
503 Moro Joan
504 Fesolet
505 Flautats, roques dels
506 Flautats, roques dels
507 Flautats, roques dels

508 Cadireta del diable
509 Mòmia
510 Momieta
510.1Contrafort de la Momieta
511 Avortó, roca
512 Prenyada
513 Contrafort de la Prenyada
514 San Benet, roques de
514.1 Bauma de St. Benet
514.2 Agulla del Pelaque
514.3 Ag. del pas de la Burra
514.4 Paco, totoxo del
514.5 Santana, totxo
515 Camí, ag. Del
515.1 Canijo, totxo del
516 Sant Benet, ag.
517 La Tifa
518 sense nom
519 Tamburini, ag. d'en
520 Panxa del Bisbe
520.1 Rebufat, agulla
520.2 Miranda de Sant Benet
520.3 L'Escolanet
521 Pla dels Ocells, Merlet de Carena
522 Pla dels Ocells, ag.
523 Sant Dimes, roca
524 Sense Nom
525 Gat Petit, ag.
526 Gat, Roca del
526.1 Guarda, agulla del
526.2 Menhir, roca del
527 Sense Nom
528 Trumfa
528.1 La Quinta de Trinitats
(o Xirimoia)

528.2 El Quomologma
529 Camí de Sant Salvador, roca del
530 Porra, ag.
531 Punxa, ag.
532 Cara de Vella, ag.
533 Pebrot, ag.
534 Sereno, roca
535 Pito del Sereno, ag.
536 Carota, ag.
537 Nineta, ag.
538 Quarta de'Trinitats, ag.
539 Bosc, roca del
540 Sense Nom
541 Sense Nom
542 Sobre l'agulla del Camí,
543 Degotalls, ag.
543.1 Esperons dels Degotalls.
543.2 El Nas.
543.3 Mur de Medellín
543.4 El Botijo.
543.5 Totxo Buda.
543.6 Esperò Panoramix.
543.7 Totxo Cagat.
543.8 El Bullarengue.
543.9 Totxo del Toni

544 Sense Nom
545 Sense Nom
546 Sense Nom
547 Sense Nom
548 Cavall Bernat, ag.
549 Morral del Cavall, roca
550 Consol, ag.
551 Falcons, roques dels
552 Sense Nom
553 Sense Nom
554 Barretines, serrat de les
555 Sense Nom
556 Forat del Vent, roques
557 Sense Nom
558 Sense Nom
559 Sense Nom
560 Mitra ag.
561 Nansa, ag.
562 Llapis, ag. i roca
563 Sense Nom
564 Lluernes, roca de les
565 Sense Nom
566 Barretina Gran, ag.
567 Barretina Petita
568 Sense Nom
569 Despistada, ag.
570 Projectil, ag.
571 Sense Nom
572 Sense Nom
573 Forat del Vent, serrat
574 Sense Nom
575 Sense Nom
576 Lluernes, serra de les
577 Talaia de Sant Dimes,
577.1 Contrafort St Dimes
578 Baixes del Forat del Vent, roques
578.1 Alta de la drecera de la font del Gat, roca
578.2 Baixa de la drecera de la font del Gat, ag.
578.3 Secretivo Marcelino
579 Sense Nom
580 Didal, ag. (o Flama)
581 Retornats, ag.
581.1 El Pedráncano
582 Pas del Francès, ag. del
582.1 Miranda del Pas del Francès
583 Elefantet
583.1 Miranda del Monestir
583.2 El Quiste
583.3 Nacho, totxo del
583.4 La Bimba
583.5 Calimotxo, totxo
583.6 Manolito, totxo
583.7 Mc. Canna, totxo
583.8 Mongri Moonk Rock
583.9 del W.C., totxo
583.10 Buitri, totxo del
584 Verge, ag.
588 Bo!eta de la Fissura
588.1 Fantasma, roca
589 Ressalt dels Pelegrins
591 Markus Kamen, roca
592 Barberá, roca d'en
592.1 Gollum, totxo del
593 Sense Nom
594 Contrafort del Diable

mapa sant benet
ge_sant_benet