La Mòmia     

1 El Frenao: Equipada 6a
2 El Yeti: Equipada V+
3 ? Sense dades, IV+
4 Brown Sugar:Equipada 6b
5 Albert Cervera: Equipada 7a
6 Escàndalo público: Equipada 6c
7 Haus Estrems: Equipada V+
8 CESA Equipada 6a
9 Pirenaic: Equipada 7a
10 Sangre de barrio: Equipada 6c
11 Kung Fu: Equipada 6c
12 Kumbaya: Equipada, 7a
13 Santacana: Equipada 6a
14 Valor: Equipada 6a+
15 Aranyes penjants: Equipada 6c+

        de 16 a 30      

vies: 1,2,4,6,11 i 12
vies: 3,5,7,9 i 13
vies: 10,14,15,16,17 i 18
vies: 8 i 19
vies: 20, 21 i 22
vies: 23, 24, 25, 26, 27 28, 29 i 30