kpujo Montserrat

Toponímia

           A
           B
           C
           D
           E
           F
           G
  H -I - J - K -L
           M
        N - O
           P
       Q - R
          S
       T - U
       V - Z

 
M
Má, ag. de la (o Torta) Agulles 65
Magdalena Inferior, ag, Gorros 405
Magdalena Superior, ag. Gorros 402
Magdalena, Santa, Miranda Gorros 403
Mail i Muro Alicate Sant Jeroni 340
Mal Pas, ag. Can Jorba 0
Mala, roca Vinya Nova 480
Mamella, ag. Gorros 425
Mamelleta, roca Gorros 426
Mamelluda, roca Frares 117
Manolito, totxo Sant Benet 583.6
Manolito García, ag. Agulles 93,1
Máquina de Tren, roca Agulles 90
Maranya, ag. Agulles 96
Marcel, roca d'en Gorros 465
Marcelino, secretivo Sant Benet 543.3
Mare, ag. Agulles 32
Maria Lluisa, ag. Sant Benet 0
Markus Kamen, roca Sant Benet 591
Martell, ag. Agulles 35
Mata, ag. d'en Jaume Gorros 434
MC. Canna, totxo Sant Benet 583.7
Medellín, mur de Sant Benet 543.3
Megui, ag. Gorros 448
Melindro, ag. Frares 110.1
Menhir, roca del Sant Benet 526.2
Merlet de la Torta, roca Agulles 76
Merlet de la Vella Vermell 261.1
Merlet de la Verge Sant Benet 0
Merlet del Pla dels Ocells Sant Benet 0
Merlets, roca Agulles 24
Micos, ag. del Pas dels Ecos 287
Mig (o roca del Mig), ag. Can Jorba 258
Migdia, (ag. del Torrent de) (o Oliva) Sant Jeroni 392
Migdia, paret del Ecos 214.1
Migdia, torrent (o Joc de l'Oca), camí Can Jorba 0
Migpartida, ag. Sant Jeroni 0
Millet, agulla Sant Jeroni 394.3
Miracle, ag. (o Bribons) Ecos 234
Mirador, el Sant Benet 582.2
Mirador de l'Oliverar Can Jorba 264.1
Mirador de la Miranda de les Boigues, roca Agulles 0
Mirador de la Palla Vinya Nova 318.2
Mirador del Moro Sant Jeroni 330
Mirador dels Plecs de Llibre Vinya Nova 0
Miranda (o Alta de la), ag. Agulles 74
Miranda d'Agulles, roca Agulles 187
Miranda de Can Jorba Can Jorba 266.1
Miranda de l'Alba Frares 119
Miranda de l'Oliverar Can Jorba 264.1
Miranda de la Barretina (Ag. d'en Ricard) Sant Jeroni
358
Miranda de la Mamella, roca Gorros 427
Miranda de la Nina (o Escut), ag. Frares 111
Miranda de la Portella, roca Agulles 15
Miranda de les Boigues, roca Agulles 30
Miranda de Sant Antoni (o Pot), roca Sant Jeroni 348
Miranda de Sant Benet Sant Benet 0
Miranda de Sant Joan Gorros 407
Miranda de Sant Miquel Càmping 482
Miranda de Santa Magdalena, roca Gorros 403
Miranda del Cabrit (o Cilindre) Can Jorba 240
Miranda del Camell Sant Jeroni 312.6
Miranda del Cilindre o Cabrit Can Jorba 240
Miranda del Lloro Frares 137
Miranda del Monestir Sant Benet 583.1
Miranda del Pla dels Ocells Sant Benet 522
Miranda del Príncep, roca Frares 163
Miranda dels Aurons, ag. Ecos 224
Miranda dels Ossos Agulles 51
Miranda dels Plecs, roca Vinya Nova 380.2
Miranda dels Pollegons, roca Gorros 459.1
Mitjatarda, roca (o Bombers) Fora plànol 0
Mitra (o l'Abret), ag. Agulles 48
Mitra (o l'Obús), ag. Sant Benet 560
Moixerigues, serrat de les Vermell 99
Mòmia (o Canonge), ag. Sant Benet 509
Momieta (o Orella de la Mómia), ag. Sant Benet 510
Momieta, contrafort de la Sant Benet 510.1
Momietes, les -(o Aglá i Ag. Mare), ags. Agulles 31
Mongri Moonk Rock, totxo Sant Benet 583.8
Monja, la Frares 138
Monjos, serrat dels Monjos 0
Montcau (o del Moro), roca Sant Jeroni 331
Montgrós, turó Can Jorba 217
Montoya, totxo dels Agulles 61,4
Montse, roca de la Sant Pau Vell 99.2
Montserrat. Monestir de Sant Benet 0
Moro (o Montcau), roca Sant Jeroni 331
Moro Joan Sant Benet 503.
Moro, serrat del Sant Jeroni 330
Morral del Cavall, roca Sant Benet 549
Morro Pla, ag. Frares 112
Muixerigues, serrat de Sant Pau Vell 99,4
Mullapans, tossal de (Cap del Gat), roca Càmping 587
Muntaner, serrat d'en ( inferior) Vinya Nova 467.4
Muntaner, serrat d'en (superior) Vinya Nova 467.4
Mur de Sant Antoni (Roca de les Onze) Sant Jeroni 351
Mur, roca Can Jorba 265
Musclet, roca Vermell 274
Muset, coll de Can Jorba 0
Muset, roca de sobre el coll de Can Jorba 0