Miranda del Pla dels Ocells (522)

1 Dilo tu. Desequipada (Tascons i Friends)
2 Iselen
3 Ohtia!