Contrafort de la Momieta (510.1)

1: Kinsubkehiha
2: Sisadaki
3: A xupar la
4: Solitari intergrillal
5: L'hora del Halebopp
6: Escalfament de cap
7: Canvi de sexe
8: Variant free solo
9: Aresta Migelin