Agulla Pelaque
(514.2)


1 Sis de l'Ulivé

Altura del totxo: 6m aprox.