Toponímia

            A
            B
            C
            D
            E
            F
            G
  H - I - J - K -L
            M
         N - O
            P
         Q - R
            S
         T - U
  V - W - Y - Z

kpujo montserrat

AGULLES

Anar a llistat per números

Consideracions

Llistat per noms.
Aglà, ag. (o Monietes) 31
Alta de la Miranda, ag. 74
Apóstols,69
Arbret, ag. de l' 48
Aspirina 31.2
Badada, Ag. 66.1
Bandereta, 37
Barana, la 61.1
Bessona inferior, ag. 47
Bessona superior, ag. 46
BitIla, ag. 58
Bola de la Partió, ag. 57
Bolo Joe 80.1
Boteruda del Gra, ag. 53
Boteruda, ag. 27
Botxí (o Sabre), ag. 25.1
Broc del Setrill 91
Broc petit, ag. del 91
Cadireta ag. 70
Camí,ag.del (Roca Stop) 17.1
Canal de la Figuera, 34
Cap de Guerrer 60
Capdamunt, ag. Del 29
Capeta, Ignasi, ag. d' 68
Carbassó, ag. 42
Carnavalada, 98
Centellar . 70
Cinc Passos, roca dels 82
Cirerer, roca del 83
Contrafort, roca del 25.3
Corona de la Reina, ag. 55
Corpus Christi, ag. 96.1
Dátil, ag. 43
Dau d'Agulles, ag. 16
Dionís, ag. 40.41
Dolça, roca 0
Dues Puntes, (Nord) 54
Dues Puntes, (Sud) 54
Dumbo, roca 84
Els Pouetons 81
Encantada, ag. 94
Enclusa d'Agulles, ag. 71
Escorpí, ag. 66
Espeleolegs, ag. 39
Esquelet, ag. 80
Figuereta, 34
Filigrana, ag. (o Faluga) 45
Foradada, ag. 69
Foradada, serrat 69.1
Gallaret, roca del 67
Gep Llarg, roca 26
Heures, roca de les 44
Ignasi Capeta, ag. 68
Llastra del Dau 16
Llastra Punxeguda, 13.1
Llaudó, roca den 71.1
Má, ag. de la (o Torta) 65
Manolito García, ag. 93,1
Máquina de Tren, 90
Maranya, ag. 96
Mare, ag. 32
Martell, ag. 35
Merlet de la Torta, roca 76
Merlets, roca 24
Mirador de la Miranda de les Boigues, roca 0
Miranda, ag. 74
Miranda d'Agulles, 187
Miranda de la Portella, 15
Miranda de les Boigues, 30
Miranda dels Ossos 51
Mitra (o l'Abret), ag. 48
Momietes, les . 31i 32
Ninet, ag. 40.1
Ossos, ag. 50
Ou de Colom, ag. 93
Palangana, roca 38
Panxeta, ag. 52
Partió, roca de la 61
Pedestal del Martell, 36
Pelada, ag. 19
Peluda, ag. 28
Petitona, roca 75
Pingüí, roca 79
Podrida, roca 49
Pom de la Barana 61.2
Portella Petita, (inferior) 18
Portella, Gran (superior) 17
Pouetons, avenc i roca 0
Pujadé, serrat d'en 72
Punxeguda, llastra, 13.1
Punyalet, el 25.2
Reina, ag. 56
Roca Dolça 0
Sabre, ag. (Botxí) 25.1
Saca Gran, 41
Salamandra, ag. 14
Savines, les, ags. 21-22
Senatxo, roca 33
Serrat d'en Pujadé 72
Set, agulla dels, 88
Setrill, roca 85
Sol Ponent, ag. 23
Torta (Merlet de la) 76
Torta (o Má), ag. 65
Totxo del Nimes 31.1
Totxo dels Montoya 61,4
Totxo Esquinao 61,5
TotxoTetxo 61,3
Tres Maries, roques 0
Tres, ag. dels (o C.N.T.) 0
Tres, roca dels 14.1
Tretze, roques de la cota 13
Tri-roca, roques 62
Tríptic 40.41
Veina del Cap de Guerrer, roca 59
Ven-Suri-Ven, roca 37
Vespa, ag. 78
Vuit roca de les 16
Xepa, la 93,2
Xica de la Miranda, roca 73
Veterans, roca dels 0
Sense Nom 13.2
Sense Nom 20
Sense Nom 25
Sense Nom 63
Sense Nom 64
Sense Nom 77
Sense Nom 86
Sense Nom 87
Sense Nom 88
Sense Nom 89
Sense Nom 92
Sense Nom 95


AGULLES

Anar a llistat per noms

Llistat per números
Dolça, roca
0 Mirador de la Miranda de    les Boigues,
0 Pouetons, avenc i roca
0 Roca Dolça
0 Tres Maries, roques de les
0 Tres, ag. dels (o C.N.T.)
13 Tretze, roques de la cota
13.1 Llastra Punxeguda, ag.
13.2 Sense Nom
14 Salamandra, ag.
14.1 Tres, roca dels
15 Miranda de la Portella,
16 Dau d'Agulles, ag.
16 Llastra del Dau
16 Vuit
17 Portella,Gran (superior)
17.1 Camí, ag.del(Roca Stop)
18 Portella Petita, (inferior)
19 Pelada, ag.
20 Sense Nom
21 Savina Inferior.
22 Savina Superior.

23 Sol Ponent, ag.
24 Merlets, roca
25 Sense Nom
25.1 Botxí (o Sabre), ag.
25.1 Sabre, ag. (Botxí)
25.2 Punyalet, el
25.3 Contrafort, roca del
26 Gep Llarg, roca
27 Boteruda, ag.
28 Peluda, ag.
29 Capdamunt, ag. Del
30 Miranda de les Boigues,
31 Aglà, ag. (o Momietes)
31 i 32 Momietes

31.1 Totxo del Nimes
31.2 Aspirina
32 Mare, ag.(o Momietes)
33 Senatxo, roca
34 Figuera, ag
35 Martell, ag.
36 Pedestal del Martell, roca
37 Bandereta,
37 Ven-Suri-Ven
38 Palangana, roca
39 Espeleolegs, ag.
40.1 Ninet, ag.
41 Saca Gran.
42 Carbassó, ag.
43 Dátil, ag.
44 Heures, roca de les
45 Filigrana, ag. (o Faluga)
46 Bessona superior, ag.
47 Bessona inferior, ag.
48 Arbret, agulla de l'
48 Mitra (o l'Abret), ag.
49 Podrida, roca
50 Ossos, ag.
51 Miranda dels Ossos
52 Panxeta, ag.
53 Boteruda del Gra, ag.
54 Dues Puntes,(Nord)
54 Dues Puntes, (Sud)
55 Corona de la Reina, ag.
56 Reina, ag.
57 Bola de la Partió, ag.
58 BitIla, ag.
59 Veina del Cap Guerrer
60 Cap de Guerrer
61 Partió, roca de la
61.1 Barana, la
61.2 Pom de la Barana

61,3 TotxoTetxo
61,4 Totxo dels Montoya
61,5 Totxo Esquinao
62 Tri-roca, roques
63 Sense Nom
64 Sense Nom
65 Torta (o Má), ag.
66 Escorpí, ag
66.1 Agulla de la Badada
67 Gallaret, roca del
68 Ignasi Capeta, ag.
69 Foradada, ag.
69.1 Foradada, serrat
70 Cadireta
71 Enclusa d'Agulles, ag.
71.1 Llaudó, roca d'en
72 Serrat d'en Pujadé
73 Xica de la Miranda, roca
74 Alta de la Miranda, ag.
75 Petitona, roca
76 Merlet de la Torta, roca
77 Sense Nom
78 Vespa, ag.
79 Pingüí, roca
80 Esquelet, ag.
80.1 Bolo Joe
81 Els Pouetons
82 Cinc Passos, roca dels
83 Cirerer, roca del
84 Dumbo, roca
85 Setrill, roca
86 Sense Nom
87 Sense Nom
88 Set, agulla dels
89 Sense Nom
90 Máquina de Tren, roca
91 Broc del Setrill
92 Sense Nom
93 Ou de Colom.
93,1 Manolito García, ag.
93,2 La Xepa
94 Encantada, ag.
95 Sense Nom
96 Maranya, ag.
96.1 Corpus Christi, ag.
98 Carnavalada
187 Miranda d'Agulles, roca

mapa agulles
ge_agulles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buscar   buscar

contacte

facebook