Segons informació rebuda darrerament, calen 25 cintes i no 15.