Patronat de la Muntanya de Montserrat ha enviat aquesta informació.