Grabats de Alexandre de Laborde.

 

P - G

P - G P - G
P - G
P - G
P - G
P - G
P - G
P - G
P - G
P - G
P - G
P - G
P - G
P - G
P - G
Situació d'algunes de les ermites.