HERMITES
(Grabats antics)

Grabats segle... (?)
Situació d'algunes de les ermites.