Ullal de la Magdalena
(404)


1 Esteve Wonder: Equipada Burils
2 Yo no me llamo Javier: Equipada Spits
3 Atila: Equipada Burils
4 Juan Manuel: Equipada Spits/Burils
5 Cerdà: Burils
6 Normal: Via de descens

Descens: desgrimpant fàcilment per la via Normal.