L'Amagada (127)


Coordenades GPS (UTM) al cim:
Lat: 41.6086 Lon: 1.78889

1: Aresta Nord.
2: Hamdu de Llha.
3: Tikdabra.
4: Projecte? (sense dades)
5: Aresta Brucs

Si tens més informació pots enviar-me-la , gràcies.