El Rave.
El dit.
La Nina.
La Paret de Sant Jeroni.