LLIBRE VERMELL DE MONTSERRAT

La Biblioteca de l'Abadia de Montserrat guarda com a primer volum del seu fons manuscrit el còdex que actualment és conegut amb el nom de Llibre vermell de Montserrat. Aquest còdex, que deu el títol al color de les cobertes, s'estava copiant l'any 1399, i és considerat un espècimen notable sortit de l'escriptori montserratí. El seu contingut té una gran varietat, que en fa pràcticament una miscel·lània de textos teològics i devocionals destinats, originàriament, als monjos i als preveres seculars encarregats de la cura pastoral dels pelegrins de Montserrat. D'ací que, juntament amb textos d'origen certament montserratí -com ara miracles, privilegis, indulgències, cants dels romeus, textos homilètics, estatuts de la Confraria-, n'hi trobem d'altres amb un caire i un ús més general, com ara pràctiques devocionals, tractadets teològics o morals, descripcions i lloances de l'univers creat, o una guia d'esglésies per al pelegrí de Roma. El recull, doncs, malgrat potser la voluntat del compilador, constitueix un llibre singular tant en ell mateix i pel que fa a l'expressió de la pietat popular a Montserrat, com per la seva qualitat de testimoniatge d'una època i reflex de la cultura montserratina que traspua...

...Per als historiadors montserratins dels segles XVI i XVII -i, doncs, per a tota la historiografia que en depèn- la importància del còdex quedava pràcticament limitada a la seva venerable antiguitat, la qual als seus ulls servia per a justificar històricament uns pretesos orígens del culte de la Mare de Déu a Montserrat i del monestir-santuari. Interessava, doncs, només com a testimoni de conegudes narracions populars: la vida virtuosa de l'ermità montserratí fra Joan Garí, el seu triple pecat i el compliment de la inhumana penitència que li fou imposada; la troballa de la imatge de la Mare de Déu en una balma de la muntanya i l'origen del seu santuari; la miraculosa intercessió de la Mare Déu a Montserrat en alliberar de la mort la filla del comte de Barcelona que fra Garí havia violat, degollat i soterrat a la seva balma eremítica; la fi exemplar de fra Garí a Montserrat i la posterior fundació comtal del monestir femení, transferit més tard als monjos benedictins de Ripoll.

El cançoner montserratí dels folis 21v.-27 és la part més famosa del Llibre vermell. A l'interès poètico-musical s'afegeix el de les danses, que fan del nostre còdex un testimoni únic de dansa religiosa a l'Europa de finals del segle XIV.
Escoltar una part de "Stella splendens" (623kb )
Baixar-me tota la peça musical "Stella splendens" (6943kb format mp3)
Text de "Stella splendens"
Partitura de "Stella splendens" (gràfic)
Aclariment: Per guardar qualsevol d'aquest fitxers, posa't sobre el vincle, clica amb el boto de la dreta del ratolí i fes guardar destino como... i guarda'l on tu vulguis.

CONTINGUT DEL MANUSCRIT
La descripció interna del còdex ha estat publicada detalladament més d'una vegada; per això creiem que ací serà suficient fer una relació completa, però sumària, del contingut. El lector que hi estigui interessat trobarà en els treballs d'Albareda, Olivar i Baraut la informació desitjada sobre les particularitats, la identificació i l'edició dels textos.
Fs. 1-21: Llibre dels miracles de la Mare de Déu, en llatí.
Fs. 21v.-27: Cançoner montserratí, llatí i català.
Fs. 27v.-29v.: Breu tractat de confessió.
Fs. 30-31v.: Concessió del jubileu de Santa Maria de la Porciúncula a Montserrat l'any 1397.
Fs. 31v.-40v.: Ystoria indulgentie sancte Marie de Angelis.
Fs. 40v.-41: Privilegium pro indulgentiis impetrandis.
Fs. 41v.-46v.: Privilegis pontificis (1409-1430) concedits a Montserrat.
Fs. 47-56v.: Recull de pregàries diverses, en llatí i en català.
Fs. 57-58: Articles de la sancta fe catholica.
Fs. 58-65v.: Instrumenta spiritualia artis et norme vivendi S. Isidori
Fs. 65-67: Anselmus de deploratione virginitatis.
Fs. 67-67v.: Apologia de la fe cristiana, en llatí.
Fs. 68-70: Sobre l'univers i lloances al seu creador, en català i en llatí.
Fs. 70v.-72: Hores de la Mare de Déu, de la Passió, i oracions, en llatí i català.
Fs. 72-74v.: Memoriale de mirabilibus et indulgentiis urbis Rome, escrit l'any 1382.
Fs. 75-76v.: Salteri abreujat?, en llatí.
Fs. 77-80: Brevis exhortatio ad sermocinandum, en llatí i en català.
Fs. 80-93v.: Viridarium consolationis de viciis et virtutibus.
Fs. 93v.-118v.: Opusculum de decem preceptis legis, de quatuordecim fidei articulis, et de septem ecclesie sacramentis.
Fs. 119-119v.: Vària montserratina, en llatí.
Fs. 120v.-132v.: Kalendarium sanctorum monachorum.
F. 133: Nota sobre facultats dels penitenciers.
Fs. 133v.-134: Capítols de la confraria de Montserrat.
Fs. 134v.-135: Indulgència plenària per als confrares de Montserrat, en llatí.
F. 135v.: En blanc.
Fs. 136-136v.: Assí comensa lo libre appelat del peccador lo qual féu monsényer sent Agustí.
Fs. 137-137v.: Notes referents a l'església de Montserrat.

Sobre un text de FRANCESC XAVIER ALTÉS I AGUILÓ

Informació més completa a www.lluisvives.com/servlet/SirveObras/jlv/01937407541148295211146/index.htm