La força de Montserrat.
Antigament om creia que la muntanya prodigava la seva força contínuament i en tot moment, però que el dia 27 de cada mes era quan l'escampava amb més intensitat i sobretot el dia 27 de Gener.
Potser ho pots provar per solucionar aquell pas que encara no t'ha sortit.