Contrafort
de Sant Pau Vell

vies
 
1 Moragas 5c/A0 Equipada
2 Del burí vell 4/A2e Equipada
3 Dels nens petits 5a/A2e Equipada
4 Del sostre 5a/A3e
5 GMA 4/A2e
6 Cap de mil·leni 5c/A3
7 Berta 5c/A1e
8 Normal 4/A0
9 Bages a l'Aresta Brucs 5a/A1e
Más información