Talaies
(304, 305, 306, 307, 308)

1 Cervera-Raul (Aresta Bruc)
2 Anglada-Vergés.
3 La huida del cacahuero.
4 Anna-Bet.
5 Normal a la Talaia Gran
6 Normal a la Petxina.
7 Tamagotxi.
8 Terrorisme empresarial.
9 Ostres.
10 L'escarpia misteriosa.
11 Chocho peludo.
12 Fredi Parera.
13 Picazo Fredi.
14 Esperó de la Llum.
15 Normal a la Talaieta d'en Barbé.

Descens