Ganivet de Diables
(Cara E)

1: Del Somni.
2: Grisú-Vicenç.
3: Cinc de nou.
4: Reina-Sánchez.
5: Manoli 1º El Grande
6: Esperó Lucifer.
7: Flash Gordon (vies 4+6)