Agulla dels Caporals (186)


Coordenades GPS (UTM) al cim:
Lat: 41.6085 Lon: 1.79498

 

1: Aresta Brucs.
2: Xurrimondongui.
3: Normal.