Contrafort de l'Ànec
i
Boleta del Portell Estret

 
1 SAME: A1/5c 200m.
2 Concordia A2/5b Pitons, fustes, tascons
3 Iglesias-Torres-Casanovas: A1/A2 Burils