Plaques de la PLuja

1 El clan de la pluja: 6a-
2 Fisura 6a
3 ? 6a
4 ? 6a+
5 ? 6b
6? 5c
7 South Dekoting 6a+
8 Els sinxampú 6a
9 Valentín Casanovas 6b
10 Benito Bombilla 6a
11 ScareFace 6a
12 Tochin 5c

Como llegar.