La Portella Inferior(18)

1 Bages
2 Directa de la Verneda
3Bailongo modernillo
4 GAM
5 Sense nom
6 SAME
7 Normal

Si tens més informació pots enviarme-la
Gràcies