El Carbassó (42)

1: Normal.
2: Aresta Bananas
3: Aresta Bruc
4: del Guarbe

Si tens més informació pots enviarme-la
Gràcies