1 Les Bessones
2 La Miranda de les Boïgues
3 La Bola de la Partió
4 La Cadireta d'Agulles
5 La Pared Nord d'Agulles(1)
6 Les Portelles
7 Les Portelles (2)
8 El Refugi
9 La Vespa
10 La Saca Gran
11 Ha nevat
12 La Pared Nord d'Agulles(2)
13 Ortofoto