La Fundició

Secretivo III

Zona esportiva. Plaques tècniques força verticals ben protegides amb parabolts i cadenes. Preveure cordes d'un mínim de 60m per a vies amb passos i ambient de paret Nord però amb unexcel.lent equipament.
Zona asolellada tot el matí.
1-El revote de Don Perillón.
2-El rei dels Gooblins
3-Abre los ojos
4-Fina Filipina
5-La vida en un pas (7a)
6-Ariadna (V+)
7-Vol de pardal (6a)
8-Burils grocs (V+)
9-Rampells
10-Esperó Wayoyo
11-Via del guitarrista de la Fundacion Tony Manero
12-Enderrocs Bin Laden (6a+/b)?

ACCÉS.