Puntal de l'Albarda (342)

1Gelera: 6a Burils i pitons
2 Aresta Ribas: 6a Burils
3 La Petita Omaria: 6a+ Equipada (burils)
4 Mas-Guasch: 5c max. obligat
5 L'Eau de Peix: 7a+ Equipada (spits)
6 Reina Villar 7b burils
7 Joan Garí: 7a Espits i pitons
8 Unitat Coronària: 6b Equipada (burils)


Si fas alguna d'aquestes vies, envi'am la teva informació Gràcies