El Quomologma
(528.2)

1 Irving-Mallory
2 Rabadá-Navarro.
3 Directa yugoslava.
4 Dels catalans.
5 Casimiro-Ferrari.
6 Paparazzi.

Alçada aproximada: 15 m.
Ombra.