Totxo del Buitri
(583.10)


1 Fruits
2 Arrels
3 Llenya
4 Fullaraca
5 Trini Climb

Sol al matí-migdia
Altura del totxo: 50m aprox.