La Quinta de Trinitats.
(538.1)

1: Somnis humits amb la Destivelle.
2: Del Xavo.(L1 espits. )
3: Haki-Sako.
4: Rigor Mortis.
5: No voy más lejos.
6: Piratas.
7: ?
8: Filibusters.
9: Aresta Brucs. (Burils)
10: La madre de la Paca.
11: De la Paca.
12: De l'Aleix.
13: D'al lao.
14: de la dreta.