Roca de Sant Cugat
i
Roca de Sant Martí

(435-436)

1: Integral Porta de la Roca.
2: Integral Sant Martí.
3: La nit del gamerús.
4: Rata Morta
5: Aresta Sureste.
6: Normal.
7: Territori Dakota.