El ditet i
l'Agulla Fàcil

1 Auqué Muñoz: 40m
2 Via del Senglar: 130m
3 Aresta Bruc: 130m
4 Normal

El descens:
Ditet: Desgrimpada fàcil fins al collet.
Agulla Fàcil: Desgrimpada fàcil per la via normal.