El Bitllot - 162

1 Normal: A1/4b
2 Ferros Secs: A0/5c


Si tens més informació, digam'ho
  , gràcies