Roca dels Aurons (230)

1 L'Ull de la sépia 190m 6a/A1
2 Aresta integral Fredi-Picazo 230m MD
3 Normal: 50m 5b
4: C.E.S. 35m 5b /A1