El Martell (35)

1: Cerdà-Cervera.
2: Normal.
3: Aresta Brucs.
4: Diedre de les Coliflors.
5: Mataró o Punsola.
6: El señor oscuro.
7: Aresta Nord-Est.

Com arribar-hi
Si tens més informació pots enviarme-la
Gràcies