El Cap de Guerrer (60)

1 Pitonisses: Ae
2 Rabia en mi cerebro: 5c Equipada
3 Aresta Brucs?
4 L'ocell garratibat: 5c Equipada
5 Cerambix
6 Normal: 4c.
7 Premeditación... 6b Equipada

Si tens més informació enviame-la
Gràcies