El Dàtil (44)

1: Aresta Brucs.
2: Spirulina.
3: Escuela de calor.
4: Ciutat podrida.
5: Mossèn Cinto.
6: Aresta Nord o Via del Collet.

Si tens més informació pots enviarme-la Gràcies