Aglà (31)
I
Agulla Mare (32)

1 Normal a l'Agulla Mare
2 Normal a L'Aglà
3 Santos Coronado
4 Murcielago
5 Yankee Stadium
6 Maleïda amistat
7 Montse Sherpa

La informació que tinc és antiga, si en tens de més actual pots enviame-la
Gràcies.